บริการเสริม 3G VAS (VDO Mail / Voice Mail)
12 เม.ย. 2554

 

 

VVMS (Voice & Video Mail Service)  คือ ระบบฝากข้อความภาพและเสียง โดยลูกค้าที่สมัครใช้บริการจะสามารถ ตั้งค่าโอนสายให้ผู้ที่ต้องการติดต่อฝากข้อความไว้ที่ระบบได้ ลูกค้าที่ใช้บริการจะได้รับข้อ ความที่ฝากไว้ทาง MMS และ Mail Box ของระบบ ซึ่งลูกค้าสามารถตั้งค่าให้ส่งต่อ E-mail อัตโนมัติ ไปยัง E-mail อื่นที่ต้องการได้ โดยรับฝากข้อความได้ทั้งแบบโทรปกติและการโทร แบบเห็นหน้า --> Video Call (Circuit Switching)

 

คุณลักษณะเด่นของบริการ (Key Features)

1. สามารถบันทึกภาพและ เสียง ตอบรับ, คำทักทาย ของผู้ใช้บริการได้
2. ผู้ใช้บริการเลือกให้ฝากข้อความเฉพาะกรณีที่ต้องการได้ เช่น ไม่รับสาย ปิดเครื่อง ไม่มีสัญญาณ ไม่ว่าง (กดวางหู หรือ Busy)
3. ผู้ใช้บริการจะได้รับ MMS ทันทีเมื่อมีผู้ฝากข้อความ (ถ้า ปิดเครื่องจะได้รับเมื่อเปิดเครื่อง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. หากผู้ติดต่อไม่ได้ฝากข้อความไว้ ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งเตือนเมื่อไม่ได้รับสาย
5. สามารถส่งต่อข้อความที่มีคนฝากไว้ ไปยัง E-mail ได้
6. สามารถโทรเช็คข้อความเก่าและใหม่ผ่านทางโทรศัพท์ ได้
7. สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์อื่นเช็คข้อความของผู้ใช้บริการ ได้ (เบอร์อื่นต้องเป็นเบอร์ของ TOT3G และต้องใช้ PIN รหัสผ่าน)
8. สามารถฝากข้อความหรือส่งต่อข้อความที่ได้รับไปยังเลข หมายที่ใช้บริการ Voice & Video mail ด้วยกันได้